Thursday, April 10, 2008

राजकमल सर्कस

प्रसिद्ध राजकमल सर्कस नांदेड येथील कृषीउत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर सोमवार १४ एप्रिल२००८ पासुन सुरु होत आहे. (नवा मोंढा)
ह्या सर्कसचा या अगोदरचा मुक्काम नागपुर येथे होता. (२३-१२-२००७)

तर मग काय नांदेडीअन्स, लुटनार ना मग सुट्ट्यांमधे सर्कसची मजा ?
0 comments:

Post a Comment

Post a Comment