Sunday, July 6, 2008

पाण्याचा अपव्यय

अशाच प्रकारे पाण्याचा अपव्यय होत राहिला तर कुठून मिळणार नांदेडकरांना पाणी ?

ह्या असल्या कारणांमुळेच नांदेडीअन्सना पाण्याची कमतरता भासत आहे

ह्या फोटो लातूर फाट्याजवळ काढलेल्या आहेत

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment