Friday, November 12, 2010

महाप्रलयाचा डेमो : पार्ट २ ?

महाप्रलयाचा डेमो : पार्ट १ आठवतोय ना ? (हा पोस्ट वाचा.)
त्या पोस्टमध्ये फक्त दिनांक आणि वेळ बदला.

महाप्रलयाचा डेमो : पार्ट १
दिनांक --> १२ सप्टेंबर २००८
वेळ --> सकाळी २.०० ते ३.३० पर्यंत.

महाप्रलयाचा डेमो : पार्ट २
दिनांक --> १२ नोव्हेंबर २०१०
वेळ --> सकाळी ४.०० ते ५.३० पर्यंत

काल रात्रीच भुकंपाचा एक मोठा धक्का बसला होता हे विशेष.

बाहेर जोरदार पावसाला सुरूवात झालीये.

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment