Saturday, December 18, 2010

कुठे गेले हिवाळी पाहुणे ?

ग्लोबल वार्मिंगमुळे पावसाळा लांबला त्यामुळे जे स्थलांतरीत पक्षी ऑक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये भारतात यायचे, ते आता डिसेंबरमध्ये येऊ लागले आहेत.
पण यावर्षी त्यांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
दरवर्षी शेकडोंच्या संख्येने येणारे पक्षी यावर्षी विविध जलाशयांवर बोटावर मोजण्याइतपत संख्येनेच आले आहेत.
हवामान बदलामुळे पक्ष्यांच्या स्थलांतरणाच्या पद्धतीतही मोठे बदल होत आहेत, असे मत पक्षीतज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

नांदेडमधील विविध जलाशयांवर जमलेले पक्षी :-


Black Winged Stilt - शेकाट्या (हिवाळी स्थलांतरित)


Little cormorant - छोटा पाणकावळा (निवासी)


Small Pratincole - पाणभिंगरी (निवासी)


Little ringed plover - कंठेरी चिखल्या (निवासी)


Lesser pied kingfisher - कवडा धीवर (निवासी)


Ruddy Shelduck - चक्रवाक (हिवाळी स्थलांतरित)उर्वरित फोटो तुम्ही माझ्या ऑर्कूट अल्बममध्ये पाहू शकता.

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment