Friday, March 4, 2011

अब तक ५० से ५५ !

ता. क. :- काल दिवसभरात तब्बल ५० ते ५५ धक्के बसले.
आणि आत्ता (४ मार्च २०११) 8:21 AM ला एक हादरा जाणवला.

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment