Wednesday, October 8, 2008

३०० साल, गुरु दे नाल !! लाईव्ह इन कॉन्सर्ट विथ दलेर मेहंदी

दिनांक --> १८ ऑक्टोबर २००८
स्थळ --> M.G.M. कॉलेज, नांदेड
वेळ --> संध्याकाळी ६.०० वाजता


:: कलाकार ::
दलेर मेहंदी
असराणी
प्रिया पांचाळ
जय छनियारा
पलाश मुच्छल


:: तिकिट विक्री ::
९३७०२५६४९७ , ०९८३३६३५६६६
0 comments:

Post a Comment

Post a Comment