Tuesday, February 26, 2008

नांदेड शहराशी संबंधित संकेतस्थळे म्हणजे गावामागे गोविंदा !

मी हा लेख सकाळ आणि लोकमत या प्रसिद्ध वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात नेउन दिला होता पण त्यांनी हामाहितीवजा लेख छापलाच नाही, कदाचित त्यांना हा लेख निरर्थक वाटला असेल.

हा लेख मी यासाठी लिहिला होता की निदान हा लेख वाचुन तरी ही संकेतस्थळे अपडेट होतील, पण माझी ही अपेक्षाफ़ोल ठरली.

पण मी मराठी स्वराज्य ह्या साप्ताहिक वर्तमानपत्राचा सदैव आभारी राहीन कारण सर्वप्रथम त्यांनीच हा लेखछापला .(28 जानेवारी 2008)


0 comments:

Post a Comment

Post a Comment