Saturday, June 21, 2008

रस्तेबांधणीचा उत्कृष्ठ नमूना

सध्या नांदेड शहरात गुरु-ता-गद्दी मुळे सुरु असलेल्या विकासकामांनी आता चांगलीच गती घेतली आहे.
याच कामांच्या अंतर्गत आय.टी.आय. ते मयुर विहार कॉलोनी (पिपल्स कॉलेजच्या मागचा रस्ता) हा रस्ता बनविण्यात येत आहे.

रस्त्याचे चालू असलेले बांधकाम पाहताना कोनालाही प्रथमदर्शी असेच वाटेल की हा रस्ता नांदेडच्या वैभवात भर पाडेल इतका छान होईल.
पण रस्ता होईल तेव्हा होईल, तोपर्यंत तुम्हाला खालील फोटो बघितल्यावर कळेल की महानगरपालीका किंवा JNNURM आणि विज-वितरण कंपनीमधे किती चांगला ताळमेळ आहे.

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment