Friday, February 19, 2010

शिवजयंती


छत्रपती शिवाजी महाराज यांना जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा.
:: आज दिवसभरातील शहरातील वेगवेगळे कार्यक्रम ::

शिवजन्मोत्सव सोहळा
वेळ :- सकाळी ११ वाजता
स्थळ :- यशवंतराव चव्हाण वसतीगृह, नवा मोंढा.

मिरवणूक व प्रबोधन
वेळ :- १९ फेब्रु. दु. ३.०० वाजता भव्य मिरवणूक.
२३ फेब्रु. सायं. ६ वाजता शाहीर भगवान गावंडे यांचा प्रबोधनपर कार्यक्रम.
२५ फेब्रु. सायं. ६ वाजता श्रीमंत कोकाटे यांचे व्याख्यान.
स्थळ :- जिजाऊ सृष्टी, सिडको.

भव्य मिरवणूक
वेळ :- सायं. ४ वाजता
स्थळ :- पावडेवाडी नाका

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment