Friday, July 30, 2010

‘बाभळी’चे काटे रूतले.

पोटनिवडणुक डोळ्यापुढे ठेवून केलेला बाभळीचा स्टंटसुद्धा चंद्राबाबूंना वाचवू शकला नाही.
चंद्राबाबूच्या मोहर्‍यांना त्यांचं डिपॉजीटसुद्धा वाचवता नाही आलं. ihikhik
या स्टंटमुळे सहानुभूतीची लाट येईल असे चंद्राबाबूंना वाटले होते, पण महाराष्ट्राच्या पाण्यात आहेच अशी ताकद की भल्या-भल्यांना या लाटेचा तडाखा खावा लागतो. encem
आता गोदावरीत येऊन पापक्षालन करा म्हणावं त्यांना.sengihnampakgigi

1 comments:

आनंद पत्रे said...

हाहा.. बरा धडा मिळाला

Post a Comment

Post a Comment