Sunday, September 28, 2008

नांदेडीअन >>>>> राघवेंद्र कट्टी

नाव :- राघवेंद्र कट्टी

पत्ता
:- ९, कट्टी फोटो गॅलरी, वजिराबाद, नांदेड.

दूरध्वनी
:-
०९३२५६१०९१४

शिक्षण
:- पदव्युत्तर (सुक्ष्मजीवशास्त्र)

ई - मेल आय. डी. :- katti_photo@yahoo.comफोटोग्राफी या क्षेत्राकडे आपण कसे वळालात ?

- हा एक निव्वळ अपघात होता.


फोटोग्राफीचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण आपण कुठे घेतले आहे ?

- कुठेच नाही, मी स्वत:च शिकलो.


या क्षेत्रात आपण कोणाला आपला गुरू मानता ?

- इंटरनेटला.


फोटोग्राफी या क्षेत्रात आपल्याला काही चांगले अनुभव आले आहेत का ?

- हो, अगदी आकाशातील तारयांएव्हढे.


काही वाईट अनुभव ?

- एखाद - दुसरा, पण आठवु इच्छीत नाही.


तुम्ही स्वत: काढलेल्या फोटोपैकी तुम्हाला सर्वात जास्त आवडलेले फोटो.

- १९९४ मध्ये काढलेला निवडूंगाच्या फुलाचा आणि माउंट अबु येथे काढलेला "Dew I Love" ह्या शिर्षकाचा फोटो.


आपल्या एखाद्या चित्राची राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निवड झाली आहे का ?

- होय, दोन आंतरराष्ट्रीय व एक राष्ट्रीय पातळीवर निवड झालेले चित्रं आहेत.


फोटोग्राफीसाठी तुमचा सर्वात आवडता विषय कोणता ?

- चाईल्ड आणि नेचर फोटोग्राफी.


या क्षेत्रात आपल्याला मिळालेले मानसन्मान.

- International Libarty of Photography या संस्थेकडून माझा सन्मान झाला आहे.


आपण कोणते कॅमेरे वापरता ?

- मी 'Canon' वेडा आहे.


बहुदा आपण नांदेडमधील एक्मेव फोटोग्राफर आहात की ज्यांची Orkut, Youtube यासारख्या Social Networking साईट्सवर प्रोफाईल आहे.

- होय.

नवोदीत फोटोग्राफर्स इंटरनेटवरून भरपूर काही शिकू शकतात किंवा आपली कला जगापुढे मांडू शकतात.
त्यांना काय सांगावसं वाटतं आपल्याला ?
- प्रयत्न करा, यश नक्की आहे. एक-दोन प्रयत्नात निराश होवू नका.


धन्यवाद कट्टी सर, आपण 'नांदेडीअन्स' साठी आपला अमुल्य वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत.

2 comments:

swami said...

[b]Patil 'Dew I Love' aani Nivdungachya Phulachi photo kuthe aahe ?[/b]

सौरभ said...

1-2 diwsat nakki upload karto. :)

Post a Comment

Post a Comment