Monday, January 26, 2009

सिताखंडी, कोंडलिंग, बारलिंग, गौतमतीर्थ, केदारगुडा.

नमस्कार मित्रांनो,
मागच्याच आठवड्यात आम्ही मित्र केदारगुड्याला गेलो होतोत.

तुम्हीसुद्धा जर केदारगुड्याला जायचे ठरविले तर भोकरमार्गे जा, कारण तुम्हाला मग रस्त्यावरच असणारी सिताखंडी, कोंडलिंग, बारलिंग, गौतमतीर्थ ही मंदिरे पाहता येतील.

त्याच प्रवासाचे काही फोटोज मी इथे अपलोड करित आहे.
अशी अपेक्षा करतो की तुम्हाला हे फोटो आवडतील.


0 comments:

Post a Comment

Post a Comment