Monday, February 23, 2009

नांदेडीअन्स कम्युनिटीचे शतक

अभिनंदन !

अभिनंदन !!

अभिनंदन !!!

नमस्कार मित्रांनो, जसे की आपण पहातच असाल, आपल्या ब्लॉगच्या ऑर्कूटवरील कम्युनिटीचे १०० सभासद झालेले आहेत.
आपण माझ्या ब्लॉगला आणि ब्लॉगच्या कम्युनिटीला जो भरभरून प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मी सदैव आपला ऋणी राहीन.
आपण आपल्या शंका, सुचना, प्रतिसाद आम्हाला कळविल्या तर आम्हाला आनंदच होईल.

सदैव आपल्या सेवेत.


तुमच्यापैकीच एक नांदेडीअन,


सौरभ सुरेश सावंत.

ऑर्कूटवरील कम्युनिटीचा पत्ता :-

http://www.orkut.com/Main#Community.aspx?cmm=53386905

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment