Monday, May 11, 2009

°o.O आता तुम्हीही व्हा नांदेडीअन्सचे लेखक O.o°

मित्रांनो,
तुम्ही माझ्या ब्लॉगला आजवर भरभरून प्रतिसाद दिला आणि देत आहात, त्यामुळेच मला माझा ब्लॉग नेहमीअपडेटेड ठेवावासा वाटतो. :)

माझ्या ब्लॉगवरचे सगळे लिखाण नेहमी माझेच असते, त्यामुळे मला आता अशी भिती वाटू लागली आहे की नांदेडीअन्स फक्त माझ्या एकट्याचे लिखाण वाचून-वाचून कदाचीत कंटाळले असतील. :(

त्यामुळे मी आता नांदेडीअन्स ब्लॉगसाठी नवीन लेखकांच्या शोधात आहे.
तेव्हा चला, लिहायला लागा. :)

तुम्ही लिहीलेली माहिती, लेख, प्रवासवर्णन, कविता इत्यादी लेखनप्रपंच नांदेडशी संबंधीतच असायला हवा.

तुमचे लिखाण माझ्यापर्यंत पोहोचवा.
निवडक लेखनाला तुमच्या नावासह, संपर्क पत्त्यासह नांदेडीअन्स ब्लॉगवर प्रसिद्धी देण्यात येईल. :)

माझा -मेल आय.डी. तर तुम्हाला माहितच आहे.
power_8383@yahoo.com

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment