Monday, January 11, 2010

नांदेड रेल्वेस्टेशनमधे मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स

रेल्वे मंत्रालयाच्या नवीन योजनेनुसार नांदेड रेल्वेस्टेशनला ८ करोड रूपये खर्चून एक मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार आहे ज्यात हॉटेल, मेडिकल शॉप, पुस्तकालय अंडरग्राऊंड पार्कींग असणार आहेत.

या योजनेनुसार भारतातल्या १२ रेल्वेस्टेशन्सवर असे मल्टीफंक्शनल कॉप्लेक्स उभारण्यात येणार आहेत.
उदयपूर, म्हैसुर, रायपूर आणि देहरादून या रेल्वेस्टेशन्सवर फेब्रूवारी २०१० पासून बांधकाम सुरू होणार आहे तर त्यानंतर कटक, नांदेड, झाशी, कटरा आणि उज्जैन येथील मल्टीफंक्शनल कॉप्लेक्सेसचे बांधकाम सुरू होईल.

---> वृत्त पी.टी.आय. च्या हवाल्याने.

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment