Monday, March 8, 2010

जागतिक महिला दिन.

जागतिक महिला दिनानिमित्त शुभेच्छा.

यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः ...
जागतिक महिला दिनाचा इतिहास
http://www.un.org/events/women/iwd/2005/history.html

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment