Friday, March 19, 2010

पक्ष्यांना वाचवूया चला....

कित्येक पक्षी उन्हाळ्यात पाण्यावाचून मरतात, आपल्या एका छोटाश्या मदतीने विशेष कष्ट न घेता आपण त्यांचा जीव वाचवू शकतो .. नाही का ?

हे करा :-

आपल्या घराच्या / वाड्याच्या / बंगल्याच्या गच्चीवर , अंगणात , वरांड्यात , गॅलरीत छोट्याश्या भांड्यांमध्ये , फुलपात्रात किव्हा दगडी कुंड्यात पाणी भरून ठेऊ शकतो जेणेकरून पक्ष्यांना अगदी सहजपणे उन्हाळ्यात पाणी मिळू शकेल व त्यांचा जीव वाचू शकेल.

विचार करा आपल्यापैकी प्रत्येकाने हे छोटेसे काम केल्यास पक्ष्यांना सहजपणे पाणी उपलब्ध होईल.

शेवटी आपणच झाडे कापून त्यांची जागा बळकावली आहे आता थोडीशी मदत करून प्रायश्चित करायला काय हरकत आहे ?


not a big deal... isn't it?


उद्या जागतिक घरचिमणी दिवस आहे. (२० मार्च)

मी माझ्या घराच्या अंगणात लावण्यासाठी २ स्पॅरो हाऊस आणले आहेत.

माझ्या घराच्या गच्चीवर भरलेली पक्ष्यांची मांदियाळी :-

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment